Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v1.0

Pregled razvida

Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje


- Pregled enot..(9)
- Pregled sprememb..(6)

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Knjižnica

vpisna (zaporedna) številka980 
datum vpisa v razvid11.5.2017 
naziv (ime) knjižniceGoriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
vrsta knjižnicesplošna knjižnica > osrednja območna knjižnica 
sigla50550 
evidenčna številka
poslovni naslov knjižnice (ulica in hišna številka)Trg Edvarda Kardelja 4 
poslovni naslov knjižnice (kraj)Nova Gorica 
poslovni naslov knjižnice (pošta)5000 Nova Gorica 
občina, v kateri ima knjižnica sedežNova Gorica 
regija, v kateri ima knjižnica sedežGoriško območje 
telefon knjižnice05 330 91 00 
telefaks knjižnice05 302 16 88 
elektronski naslov knjižnicegoriska.knjiznica@gkfb.si 
spletna stran knjižnicehttp://www.gkfb.si 
ministrstvo, pristojno za knjižnicoMinistrstvo za kulturo 
status knjižnicesamostojna 
transakcijski račun01284-6030373153 
organizacija, pri kateri je odprt transakcijski računBanka Slovenije 
davčna številka27962547 
registrska številka5037000337 
direktorIrena Škvarč 
poslovodni organ
predstojnik knjižnice
vodja knjižnice
strokovni vodja knjižnice
ustanovitelj knjižniceMestna občina Nova Gorica 
ustanoviteljski delež ustanovitelja knjižnice61,03 
ustanovitelj knjižniceObčina Brda 
ustanoviteljski delež ustanovitelja knjižnice9,87 
ustanovitelj knjižniceObčina Kanal 
ustanoviteljski delež ustanovitelja knjižnice10,24 
ustanovitelj knjižniceObčina Miren - Kostanjevica 
ustanoviteljski delež ustanovitelja knjižnice8,12 
ustanovitelj knjižniceObčina Šempeter - Vrtojba 
ustanoviteljski delež ustanovitelja knjižnice10,74 
datum ustanovitve oziroma sprejema veljavnega ustanovitvenega akta18.9.1949 
datum vpisa v sodni register14.06.1974 
datum zadnje spremembe ustanovitvenega akta21.12.2011 
ustanovitveni akthttps://razvid.nuk.uni-lj.si/uploads/92/Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GKFB.pdf 
lastnik nepremičnin knjižniceMestna občina Nova Gorica 
delež lastnika nepremičnin knjižnice
lastnik nepremičnin knjižniceKrajevna skupnost Bilje 
delež lastnika nepremičnin knjižnice
lastnik nepremičnin knjižniceKulturno prosvetno društvo Franc Zgonik Branik 
delež lastnika nepremičnin knjižnice
lastnik nepremičnin knjižniceKulturno društvo Svoboda Deskle 
delež lastnika nepremičnin knjižnice
lastnik nepremičnin knjižniceProsvetno društvo Soča Kanal 
delež lastnika nepremičnin knjižnice
lastnik nepremičnin knjižniceKrajevna skupnost Prvačina 
delež lastnika nepremičnin knjižnice
lastnik nepremičnin knjižniceKrajevna skupnost Renče 
delež lastnika nepremičnin knjižnice
lastnik nepremičnin knjižniceKrajevna skupnost Solkan 
delež lastnika nepremičnin knjižnice
financer knjižniceMestna občina Nova Gorica 
financer knjižniceObčina Brda 
financer knjižniceObčina Kanal 
financer knjižniceObčina Miren - Kostanjevica 
financer knjižniceObčina Renče - Vogrsko 
financer knjižniceObčina Šempeter - Vrtojba 
financer knjižniceMinistrstvo za kulturo RS 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceKrajevna knjižnica Bilje 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Bilje 105 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Bilje 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)5292 Renče 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeMiren - Kostanjevica 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 1984 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceKrajevna knjižnica Branik 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Branik 75 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Branik 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)5295 Branik 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeNova Gorica 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 1982 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceKrajevna knjižnica Deskle 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Srebrničeva 18 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Deskle 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)5210 Deskle 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeKanal 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 1980 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceKrajevna knjižnica Kanal 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Pionirska 8 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Kanal 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)5213 Kanal 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeKanal 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 1980 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceKrajevna knjižnica Prvačina 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Prvačina 48 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Prvačina 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)5297 Prvačina 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeNova Gorica 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 1979 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceKrajevna knjižnica Renče 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Trg 25 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Renče 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)5292 Renče 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeRenče - Vogrsko 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 1981 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceKrajevna knjižnica Solkan 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Trg Jožeta Srebrniča 7 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Solkan 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)5250 Solkan 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeNova Gorica 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 1983 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižnicePotujoča knjižnica Nova Gorica 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Trg Edvarda Kardelja 4 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Nova Gorica 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)5000 Nova Gorica 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeNova Gorica 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 1966 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Nova Gorica 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Brda 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Kanal 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Miren - Kostanjevica 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Renče - Vogrsko 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Šempeter - Vrtojba 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališčaNova Gorica 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališčaKanal 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališčaRenče - Vogrsko 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališčaMiren - Kostanjevica 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališčaŠempeter - Vrtojba 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališčaBrda 
občina, za katero splošna knjižnica izvaja knjižnično dejavnost po pogodbiRenče - Vogrsko 
notranja organizacijska enota knjižniceCentralna enota Nova Gorica 
notranja organizacijska enota knjižnicePotujoča knjižnica Nova Gorica 
notranja organizacijska enota knjižniceKrajevna knjižnica Branik 
notranja organizacijska enota knjižniceKrajevna knjižnica Bilje 
notranja organizacijska enota knjižniceKrajevna knjižnica Deskle 
notranja organizacijska enota knjižniceKrajevna knjižnica Kanal 
notranja organizacijska enota knjižniceKrajevna knjižnica Prvačina 
notranja organizacijska enota knjižniceKrajevna knjižnica Renče 
notranja organizacijska enota knjižniceKrajevna knjižnica Solkan 

Historiat knjižnice

datum prve ustanovitve knjižnice18.09.1949 
naziv prvotnega ustanovitelja knjižniceOkrajni ljudski odbor Nova Gorica 
datum prenehanja delovanja knjižnice
vzrok prenehanja delovanja knjižnice
datum združitve v novo knjižnico
naziv nove knjižnice
vpisna številka nove knjižnice
datum pridružitve k drugi knjižnici
naziv knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
vpisna številka knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
datum izločitve iz druge knjižnice
naziv knjižnice, iz katere se je izločila
vpisna številka knjižnice, iz katere se je knjižnica izločila

Izpolnjevanje pogojev

številka odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe612-173/2010/35 
datum odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe03.06.2011 
ministrstvo, ki je izdalo odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službeMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
stopnja izpolnjevanja pogojev2. kategorija: srednje razvita 
stopnja izpolnjevanja pogojev kot OOK2. kategorija: srednje razvita Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje