Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v1.0

Pregled razvida

Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje


- Pregled enot..(6)
- Pregled sprememb..(6)

Knjižnica Dravograd

Knjižnica

vpisna (zaporedna) številka977 
datum vpisa v razvid8.5.2017 
naziv (ime) knjižniceKnjižnica Dravograd 
vrsta knjižnicesplošna knjižnica > osrednja knjižnica 
sigla50375 
evidenčna številka
poslovni naslov knjižnice (ulica in hišna številka)Koroška cesta 47 
poslovni naslov knjižnice (kraj)Dravograd 
poslovni naslov knjižnice (pošta)2370 Dravograd 
občina, v kateri ima knjižnica sedežDravograd 
regija, v kateri ima knjižnica sedežKoroško območje 
telefon knjižnice02/871 07 60 
telefaks knjižnice02/878 45 44 
elektronski naslov knjižniceknjiznicadra@dra.sik.si 
spletna stran knjižnicewww.knjiznica-dravograd.si 
ministrstvo, pristojno za knjižnicoMinistrstvo za kulturo 
status knjižnicesamostojna 
transakcijski račun01225-6030370515 
organizacija, pri kateri je odprt transakcijski računUJP Slovenska Bistrica 
davčna številka74525344 
registrska številka612-17/2007/9 
direktorLidija Štruc 
poslovodni organ
predstojnik knjižnice
vodja knjižnice
strokovni vodja knjižnice
ustanovitelj knjižniceObčina Dravograd 
ustanoviteljski delež ustanovitelja knjižnice100 
datum ustanovitve oziroma sprejema veljavnega ustanovitvenega akta23.9.2003 
datum vpisa v sodni register3.7.1998 
datum zadnje spremembe ustanovitvenega akta2.7.2015 
ustanovitveni akthttps://razvid.nuk.uni-lj.si/uploads/72/Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd.doc 
lastnik nepremičnin knjižniceObčina Dravograd 
delež lastnika nepremičnin knjižnice100,00 
financer knjižniceObčina Dravograd 
financer knjižniceMinistrstvo za kulturo 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceKnjižnica Dravograd 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Koroška cesta 47 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Dravograd 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)2370 Dravograd 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeDravograd 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceOsnovna šola Črneče 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Črneče 157 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Črneče 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)2370 Dravograd 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeDravograd 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 2004 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceOsnovna šola Libeliče 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Libeliče 22 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Libeliče 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)2372 Libeliče 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeDravograd 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 2004 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceDom Svete Eme 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Šentjanž 102 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Šentjanž pri Dravogradu 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)2373 Šentjanž pri Dravogradu 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeDravograd 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 2004 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceLjudska šola Sinča vas 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Mitte 74 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Sinča vas 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče deluje
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 2016 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceLjudska šola Pliberk 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Bahnhofstrasse 18 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Pliberk 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče deluje
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 2016 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Dravograd 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališčaDravograd 
občina, za katero splošna knjižnica izvaja knjižnično dejavnost po pogodbi
notranja organizacijska enota knjižnice 

Historiat knjižnice

datum prve ustanovitve knjižnice06.06.1966 
naziv prvotnega ustanovitelja knjižniceObčina Dravograd 
datum prenehanja delovanja knjižnice
vzrok prenehanja delovanja knjižnice
datum združitve v novo knjižnico
naziv nove knjižnice
vpisna številka nove knjižnice
datum pridružitve k drugi knjižnici
naziv knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
vpisna številka knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
datum izločitve iz druge knjižnice
naziv knjižnice, iz katere se je izločila
vpisna številka knjižnice, iz katere se je knjižnica izločila

Izpolnjevanje pogojev

številka odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe612-173/2010/10 
datum odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe29.03.2011 
ministrstvo, ki je izdalo odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službeMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
stopnja izpolnjevanja pogojev2. kategorija: srednje razvita Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje