Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v1.0

Pregled razvida

Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje


- Pregled sprememb..(4)

Potujoča knjižnica Nova Gorica

Knjižnica

vpisna (zaporedna) številka987 
datum vpisa v razvid11.5.2017 
naziv (ime) knjižnicePotujoča knjižnica Nova Gorica 
vrsta knjižnicesplošna knjižnica > potujoča knjižnica (bibliobus) 
sigla
evidenčna številka
poslovni naslov knjižnice (ulica in hišna številka)Trg Edvarda Kardelja 4 
poslovni naslov knjižnice (kraj)Nova Gorica 
poslovni naslov knjižnice (pošta)5000 Nova Gorica 
občina, v kateri ima knjižnica sedežNova Gorica 
regija, v kateri ima knjižnica sedežGoriško območje 
telefon knjižnice05 330 91 21, 05 330 91 20, 031 632 752 
telefaks knjižnice05 302 16 88 
elektronski naslov knjižnicegoriski.bibliobus@gkfb.si 
spletna stran knjižnicehttp://www.gkfb.si/bibliobus/novice-in-obvestila 
ministrstvo, pristojno za knjižnicoMinistrstvo za kulturo 
status knjižnicenesamostojna 
naziv pravne osebe, v okviru katere knjižnica delujeGoriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (ulica in hišna številka)Trg Edvarda Kardelja 4 
poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (kraj)Nova Gorica 
poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (pošta)5000 Nova Gorica 
telefon pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje05 330 91 00 
telefaks pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje05 302 16 88 
elektronski naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica delujegoriska.knjiznica@gkfb.si 
spletna stran pravne osebe, v okviru katere knjižnica delujehttp://www.gkfb.si 
transakcijski račun01284-6030373153 
organizacija, pri kateri je odprt transakcijski računBanka Slovenije 
davčna številka27962547 
registrska številka5037000337 
direktorIrena Škvarč 
poslovodni organ
predstojnik knjižnice
vodja knjižniceUrška Magajne 
strokovni vodja knjižniceUrška Magajne 
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaMestna občina Nova Gorica 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica61,03 
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaObčina Brda 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica9,87 
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaObčina Kanal 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica10,24 
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaObčina Miren - Kostanjevica 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica8,12 
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaObčina Šempeter - Vrtojba 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica10,74 
datum ustanovitve oziroma sprejema veljavnega ustanovitvenega akta18.09.1949 
datum vpisa v sodni register14.6.1974 
datum zadnje spremembe ustanovitvenega akta21.12.2011 
ustanovitveni akthttps://razvid.nuk.uni-lj.si/uploads/277/Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GKFB.pdf 
akt, ki ureja delovanje knjižniceOdlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
datum sprejema akta, ki ureja delovanje knjižnice18.05.2005 
datum zadnje spremembe akta, ki ureja delovanje knjižnice21.12.2011 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiMestna občina Nova Gorica 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Brda 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Kanal 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Miren - Kostanjevica 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Renče - Vogrsko 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Šempeter - Vrtojba 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališčani podatka 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Nova Gorica 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Brda 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Kanal 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Miren - Kostanjevica 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Renče - Vogrsko 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Šempeter - Vrtojba 

Historiat knjižnice

datum prve ustanovitve knjižnice
naziv prvotnega ustanovitelja knjižnice
datum prenehanja delovanja knjižnice
vzrok prenehanja delovanja knjižnice
datum združitve v novo knjižnico
naziv nove knjižnice
vpisna številka nove knjižnice
datum pridružitve k drugi knjižnici
naziv knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
vpisna številka knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
datum izločitve iz druge knjižnice
naziv knjižnice, iz katere se je izločila
vpisna številka knjižnice, iz katere se je knjižnica izločila

Izpolnjevanje pogojev

številka odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe612-173/2010/35 
datum odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe03.06.2011 
ministrstvo, ki je izdalo odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službeMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
stopnja izpolnjevanja pogojev1. kategorija: razvita Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje