Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v1.0

Pregled razvida

Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje


- Pregled sprememb..(5)

Krajevna knjižnica Bilje

Knjižnica

vpisna (zaporedna) številka982 
datum vpisa v razvid11.5.2017 
naziv (ime) knjižniceKrajevna knjižnica Bilje  
vrsta knjižnicesplošna knjižnica > krajevna knjižnica 
sigla
evidenčna številka
poslovni naslov knjižnice (ulica in hišna številka)Bilje 105 
poslovni naslov knjižnice (kraj)Bilje 
poslovni naslov knjižnice (pošta)5292 Renče 
občina, v kateri ima knjižnica sedežNova Gorica 
regija, v kateri ima knjižnica sedežGoriško območje 
telefon knjižnice05 30 11 101 
telefaks knjižnice
elektronski naslov knjižnicebilje@gkfb.si 
spletna stran knjižnicehttp://www.gkfb.si/krajevne-knjiznice/bilje 
ministrstvo, pristojno za knjižnicoMinistrstvo za kulturo 
status knjižnicenesamostojna 
naziv pravne osebe, v okviru katere knjižnica delujeGoriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (ulica in hišna številka)Trg Edvarda Kardelja 4 
poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (kraj)Nova Gorica 
poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (pošta)5000 Nova Gorica 
telefon pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje05 330 91 00 
telefaks pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje05 302 16 88 
elektronski naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica delujegoriska.knjiznica@gkfb.si 
spletna stran pravne osebe, v okviru katere knjižnica delujehttp://www.gkfb.si 
transakcijski račun01284-6030373153 
organizacija, pri kateri je odprt transakcijski računBanka Slovenije 
davčna številka27962547 
registrska številka5037000337 
direktorIrena Škvarč 
poslovodni organ
predstojnik knjižnice
vodja knjižniceJana Movja 
strokovni vodja knjižniceJana Movja 
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaMestna občina Nova Gorica 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica61,03 
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaObčina Brda 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica9,87 
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaObčina Kanal 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica10,24 
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaObčina Miren - Kostanjevica 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica8,12 
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaObčina Šempeter - Vrtojba 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica10,74 
datum ustanovitve oziroma sprejema veljavnega ustanovitvenega akta18.09.1949 
datum vpisa v sodni register14.6.1974 
datum zadnje spremembe ustanovitvenega akta21.12.2011 
ustanovitveni akthttps://razvid.nuk.uni-lj.si/uploads/273/Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GKFB.pdf 
akt, ki ureja delovanje knjižniceOdlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
datum sprejema akta, ki ureja delovanje knjižnice18.05.2005 
datum zadnje spremembe akta, ki ureja delovanje knjižnice21.12.2011 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Miren - Kostanjevica 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališčaMiren - Kostanjevica 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)ni podatka 

Historiat knjižnice

datum prve ustanovitve knjižnice
naziv prvotnega ustanovitelja knjižnice
datum prenehanja delovanja knjižnice
vzrok prenehanja delovanja knjižnice
datum združitve v novo knjižnico
naziv nove knjižnice
vpisna številka nove knjižnice
datum pridružitve k drugi knjižnici
naziv knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
vpisna številka knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
datum izločitve iz druge knjižnice
naziv knjižnice, iz katere se je izločila
vpisna številka knjižnice, iz katere se je knjižnica izločila

Izpolnjevanje pogojev

številka odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe612-173/2010/35 
datum odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe03.06.2011 
ministrstvo, ki je izdalo odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službeMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
stopnja izpolnjevanja pogojev3. kategorija: nerazvita Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje