Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v1.0

Pregled razvida

Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje


- Pregled sprememb..(3)

Krajevna knjižnica Cerklje na Gorenjskem

Knjižnica

vpisna (zaporedna) številka996 
datum vpisa v razvid19.5.2017 
naziv (ime) knjižniceKrajevna knjižnica Cerklje na Gorenjskem  
vrsta knjižnicesplošna knjižnica > krajevna knjižnica 
sigla
evidenčna številka
poslovni naslov knjižnice (ulica in hišna številka)Krvavška cesta 1b 
poslovni naslov knjižnice (kraj)Cerklje na Gorenjskem 
poslovni naslov knjižnice (pošta)4207 Cerklje na Gorenjskem 
občina, v kateri ima knjižnica sedežKranj 
regija, v kateri ima knjižnica sedežGorenjsko območje 
telefon knjižnice04 281 58 25 
telefaks knjižnice04 201 35 60 
elektronski naslov knjižnicecerklje@mkk.si 
spletna stran knjižnicewww.mkk.si 
ministrstvo, pristojno za knjižnicoMinistrstvo za kulturo 
status knjižnicenesamostojna 
naziv pravne osebe, v okviru katere knjižnica delujeMestna knjižnica Kranj 
poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (ulica in hišna številka)Gregorčičeva ulica 1 
poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (kraj)Kranj 
poslovni naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje (pošta)4000 Kranj 
telefon pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje04/201 35 50 
telefaks pravne osebe, v okviru katere knjižnica deluje04/201 35 60 
elektronski naslov pravne osebe, v okviru katere knjižnica delujemkk@mkk.si 
spletna stran pravne osebe, v okviru katere knjižnica delujewww.mkk.si 
transakcijski račun01252-6030371423 
organizacija, pri kateri je odprt transakcijski računUJP Kranj 
davčna številka51239523 
registrska številka1/00164/00 
direktorBreda Karun 
poslovodni organ
predstojnik knjižnice
vodja knjižnice
strokovni vodja knjižnice
ustanovitelj pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnicaMestna občina Kranj 
ustanoviteljski delež ustanovitelja pravne osebe, v okviru katere deluje knjižnica100 
datum ustanovitve oziroma sprejema veljavnega ustanovitvenega akta29.06.2011 
datum vpisa v sodni register07.07.2011 
datum zadnje spremembe ustanovitvenega akta29.06.2011 
ustanovitveni akthttps://razvid.nuk.uni-lj.si/uploads/178/odlok s spremembami.pdf 
akt, ki ureja delovanje knjižnicePravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Osrednje knjižnice Kranj 
datum sprejema akta, ki ureja delovanje knjižnice25.02.2011 
datum zadnje spremembe akta, ki ureja delovanje knjižnice27.01.2016 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Cerklje na Gorenjskem 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiMinistrstvo za kulturo RS 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiMestna občina Kranj 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Naklo 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Jezersko 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Preddvor 
financer pravne osebe oziroma njene knjižnične dejavnostiObčina Šenčur 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališčaCerklje na Gorenjskem 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)ni podatka 

Historiat knjižnice

datum prve ustanovitve knjižnice24.06.1999 
naziv prvotnega ustanovitelja knjižniceObčina Cerklje na Gorenjskem 
naziv prvotnega ustanovitelja knjižnice
datum prenehanja delovanja knjižnice
vzrok prenehanja delovanja knjižnice
datum združitve v novo knjižnico
naziv nove knjižnice
vpisna številka nove knjižnice
datum pridružitve k drugi knjižnici
naziv knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
vpisna številka knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
datum izločitve iz druge knjižnice
naziv knjižnice, iz katere se je izločila
vpisna številka knjižnice, iz katere se je knjižnica izločila

Izpolnjevanje pogojev

številka odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe612-173/2010/21 
datum odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe04.04.2011 
ministrstvo, ki je izdalo odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službeMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
stopnja izpolnjevanja pogojev2. kategorija: srednje razvita Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje