Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v1.0

Pregled razvida

Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje


- Pregled enot..(2)
- Pregled sprememb..(5)

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Knjižnica

vpisna (zaporedna) številka976 
datum vpisa v razvid8.5.2017 
naziv (ime) knjižniceKnjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 
vrsta knjižnicesplošna knjižnica > osrednja knjižnica 
sigla50242 
evidenčna številka
poslovni naslov knjižnice (ulica in hišna številka)Ulica 1. junija 19 
poslovni naslov knjižnice (kraj)Trbovlje 
poslovni naslov knjižnice (pošta)1420 Trbovlje 
občina, v kateri ima knjižnica sedežTrbovlje 
regija, v kateri ima knjižnica sedežCeljsko območje 
telefon knjižnice03/562 57 10 
telefaks knjižnice03/56 25 711 
elektronski naslov knjižniceknjiznicatrb@trb.sik.si 
spletna stran knjižnicewww.kts-trbovlje.si 
ministrstvo, pristojno za knjižnicoMinistrstvo za kulturo 
status knjižnicesamostojna 
transakcijski račun01329-6030374634 
organizacija, pri kateri je odprt transakcijski računUprava RS za javna plačila Trbovlje 
davčna številka15673073 
registrska številka5052378000 
direktorKatra Hribar Frol, direktorica 
poslovodni organKatra Hribar Frol 
predstojnik knjižniceKatra Hribar Frol 
vodja knjižniceKatra Hribar Frol 
strokovni vodja knjižniceKatra Hribar Frol 
ustanovitelj knjižniceObčina Trbovlje 
ustanoviteljski delež ustanovitelja knjižnice100 
datum ustanovitve oziroma sprejema veljavnega ustanovitvenega akta01.06.1956 
datum vpisa v sodni register01.06.1956 
datum zadnje spremembe ustanovitvenega akta14.02.2011 
ustanovitveni akthttps://razvid.nuk.uni-lj.si/uploads/110/odlok kts0001.pdf 
lastnik nepremičnin knjižniceObčina Trbovlje 
delež lastnika nepremičnin knjižnice100 
financer knjižniceObčina Trbovlje 
financer knjižniceMinistrstvo za kulturo RS 
naziv krajevne knjižnice oziroma izposojevališča v mreži knjižniceDom svobode 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (ulica in hišna številka)Trg Franca Fakina 4 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (kraj)Trbovlje 
naslov krajevne knjižnice oz. izposojevališča v mreži knjižnice (pošta)1420 Trbovlje 
občina, v kateri krajevna knjižnica oz. izposojevališče delujeTrbovlje 
leto ustanovitve krajevne knjižnice oz. izposojevališča 2002 
občina, za katero knjižnica izvaja knjižnično dejavnost (zahtevana mreža)Trbovlje 
občina, v kateri ima knjižnica krajevne knjižnice oz. izposojevališča 
občina, za katero splošna knjižnica izvaja knjižnično dejavnost po pogodbini podatka 
notranja organizacijska enota knjižniceni podatka 

Historiat knjižnice

datum prve ustanovitve knjižnice02.12.1908 
naziv prvotnega ustanovitelja knjižniceObčinski odbor občine Trbovlje 
datum prenehanja delovanja knjižnice
vzrok prenehanja delovanja knjižnice
datum združitve v novo knjižnico
naziv nove knjižnice
vpisna številka nove knjižnice
datum pridružitve k drugi knjižnici
naziv knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
vpisna številka knjižnice, h kateri se je knjižnica pridružila
datum izločitve iz druge knjižnice
naziv knjižnice, iz katere se je izločila
vpisna številka knjižnice, iz katere se je knjižnica izločila

Izpolnjevanje pogojev

številka odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe612-173/2010/58 
datum odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službe03.11.2011 
ministrstvo, ki je izdalo odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javne službeMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
stopnja izpolnjevanja pogojev2. kategorija: srednje razvita Nazaj na seznam | Nazaj na iskanje