Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v2.0

O razvidu

Pogosta vprašanja


1. Kdo izda odločbo, ki je podlaga za vpis knjižnice v razvid knjižnic?
2. Kdo izvaja vpis v razvid knjižnic?
3. Kaj potrebuje knjižnica za vpis v razvid?
4. Kako izpolnimo vpisni obrazec?
5. Kdaj prejme knjižnica potrdilo o vpisu v razvid?
6. Kako poteka dopolnjevanje podatkov?
1. Kdo izda odločbo, ki je podlaga za vpis knjižnice v razvid knjižnic?

Za specialne in visokošolske knjižnice izda odločbo Narodna in univerzitetna knjižnica, medtem ko za splošne knjižnice izda odločbo ministrstvo pristojno za kulturo.2. Kdo izvaja vpis v razvid knjižnic?

Vpis v razvid knjižnic izvede Narodna in univerzitetna knjižnica.3. Kaj potrebuje knjižnica za vpis v razvid?

Knjižnice posreduje podatke za vpis v razvid izključno po elektronski poti. Knjižnica se prijavi na spletno aplikacijo e-Razvid z veljavnim uporabniškim imenom in geslom. Izpolni podatke na vpisnem obrazcu in jih posreduje NUK. Poleg tega v elektronski obliki posreduje akt o ustanovitvi knjižnice, pri nesamostojnih knjižnicah pa akt, iz katerega je razvidna ustanovitev oziroma obstoj knjižnice kot organizacijske enote v okviru druge pravne osebe.4. Kako izpolnimo vpisni obrazec?

Vpisni obrazec lahko izpolnjujejo registrirani uporabniki, ki imajo uporabniško ime in geslo. Vnos podatkov poteka izključno po elektronski poti. Če gesla nimate ali ste ga pozabili, pošljite sporočilo na elektronski naslov centerzarazvoj@nuk.uni-lj.si.

Določenih podatkov knjižnica ne vpisuje, ampak jih naknadno vpiše administrator sistema. To sta podatka »vpisna (zaporedna) številka«, »datum vpisa v razvid«, »datum izbrisa iz razvida«, »status vpisa v razvid« itn.

Datume vpisujete v obliki DD.MM.LLLL npr. 01.01.2025

Ustanovitelji knjižnice so razvidni iz ustanovitvenega akta.5. Kdaj prejme knjižnica potrdilo o vpisu v razvid?

Knjižnica prejme potrdilo o vpisu v razvid le ob prvem vpisu oziroma v primeru, če se statusno preoblikuje (združi z drugo knjižnico, osamosvoji in podobno).6. Kako poteka dopolnjevanje podatkov?

Knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, je dolžna NUK poslati podatke v zvezi s statusnimi spremembami (ustanovitev, združitev, pripojitev, izločitev, prenehanje delovanja knjižnice) v 15 dneh po uveljavitvi spremembe.

Knjižnica je ostale spremembe dolžna poslati do konca meseca februarja v letu, ki sledi letu uveljavitve spremembe.

Če NUK zahteva obnavljanje podatkov izven rokov iz prejšnjega odstavka, je knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, dolžna poslati nove podatke v 15 dneh po prejemu zahteve.

Predlog za spremembo podatkov se posreduje v elektronski obliki z uporabo spletne aplikacije e-Razvid. V spletno aplikacijo se prijavite z veljavnim uporabniškim imenom in geslom.