Razvid knjižnic
Dobrodošli v e-Razvidu v2.0

O razvidu

Razvid knjižnic

Razvid knjižnic je javna evidenca, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki izvajajo javno službo v Republiki Sloveniji. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in Pravilnikom o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 74/17) ga v elektronski obliki vodi in vzdržuje Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

V razvid knjižnic se vpiše vsaka knjižnica, ki opravlja knjižnično javno službo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in podzakonskimi akti, ne glede na to, ali je samostojna pravna oseba ali le organizacijska enota znotraj pravne osebe. V razvid so torej vpisane:
  • specialne knjižnice,
  • splošne knjižnice in njihove organizacijske enote,
  • visokošolske knjižnice,
  • nacionalna knjižnica.
Organizacijske enote visokošolskih, specialnih in nacionalne knjižnice, ki imajo status posebnih zbirk ali dislociranih enot, niso predmet vpisa v razvid.